Introducció

Aquesta és una pàgina web sobre l’estat de totes les ciutats del món actualment i també com haurien de ser les ciutats d’avui dia perquè siguin respectuoses amb el medi ambient.

També es veuran alguns aspectes que s’haurien d’intentar complir per a intentar aconseguir que les ciutats es converteixin en llocs verds on es pugui respirar aire net i sense pol·lució.

Informació general

El terme de ciutat sostenible és aquella ciutat que ha sabut implementar mètodes per poder millorar la vida de totes les persones que viuen en ella.

Per poder realitzar això han hagut de saber integrar el verd en les ciutats. També reduir les emissions de CO₂. Perquè proposar una economia circular i ha aconseguit una mobilitat sostenible i a la mà de tothom.

La ràpida urbanització està provocant que hi hagi com a resultat un gran nombre creixent d’habitants en barris pobres, infraestructures, serveis inadequats i sobrecarregats. Està provocant que la contaminació de l’aire estigui empitjorant i que el creixement urbà estigui en un punt descontrolat.

Segons la pàgina web de les Nacions Unides: «Des de 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que esta cantidad aumente hasta el 60% para 2030«.

La meitat de la humanitat viu avui en dia en les ciutats i es preveu que aquesta xifra augmenti fins a l’any 2030.

La ràpida urbanització està exercint pressió sobre els subministraments d’aigua dolça, les aigües residuals, l’entorn de vida i la salut pública. Actualment 883 milions de persones viuen en barris marginals i la majoria es troben entre Àsia oriental i sud-oriental.

L’impacte de la COVID-19 a les ciutats sostenibles ha afectat més a les zones urbanes pobres i densament poblades i a barris marginals de tot el món. Donades les circumstàncies no poden mantenir les seguretats de mesures recomanades.

Situació actual

Avui en dia el canvi climàtic és una realitat que ja porta amb nosaltres els darres anys. Les altes i baixes temperatures, la pol·lució que hi ha a l’aire, la contaminació als mars i oceans, la pèrdua de fauna i flora dels nostres boscos, mars, oceans. Tot això és la situació actual a la que ens estem enfrontant actualment com a éssers humans.

Tot el que s’ha explicat al paràgraf anterior sobre la situació actual, és el que està actualment afectant a moltes de les grans ciutats del nostre planeta. Estan sent afectades pel canvi climàtic i les seves conseqüències, com ara:

Nova Delhi (Índia)

Aquesta ciutat és una de les ciutats amb més contaminació. Hi ha una gran quantitat de cotxes en un tràfic molt llarg. Això provoca que els residus dels combustibles fòssils es quedin a l’aire perquè hi ha més tràfic del que el medi ambient pot suportar. Aquesta ciutat té 495 punts de contaminació per sobre del 50 recomanats.

Beijing (Xina)

Segons alguns estudis Xina és dels països amb més emissions contaminants. Compten amb masses d’esmog que no només afecta la població sinó que a la vegada afecta també al tràfic aeri. Es calcula que Beijing aproximadament hi ha 200 micrograms per metre cúbic a l’aire.

Los Angeles (Califòrnia)

És una de les ciutats més afectades en l’àmbit de salut per contaminació, el principal problema d’aquesta famosa ciutat és que té un molt dolenta qualitat d’aire, que provoca una alta taxa de mortalitat, aquest aire de dolenta qualitat el podem trobar en un 37% de la superfície de la ciutat.

París (França)

En el centre de París es pot observar esmog i boirina a causa de la pol·lució produïda pels vehicles i per les centrals o fàbriques. El que provoca que l’aire que no és contaminat, a causa dels residus, es vagi disminuint i vagi incrementant-s’ he l’aire contaminat.

El que tenen en comú aquestes ciutats és que si tinguessin més en comte tot el que pot ser perjudicial, viurien millor de com ho estan fent actualment.

Contacto

Esta es una página con información de contacto básica, como la dirección y el número de teléfono. Incluso puedes probar un plugin para añadir un formulario de contacto.