Alguns exemples per a resoldre aquest problema:

Una possible opció podria ser la monitorització a les empreses per mitjà de l’anàlisi de les dades arreplegats per un ordinador sobre el consum d’energia elèctrica realitzada o l’empremta de carboni a partir de percentatge, a fi d’establir un límit de contaminació setmanal depenent de la magnitud de la ciutat i proporcionar una subvenció depenent del seu aportació ecològica a fi d’incentivar a les empreses. 

També recolzar al desenrotllament de noves apps que permeten compartir transport amb gent de la contornada de la ciutat, crear urbs compactes-verticals, amb aparcaments dissuasoris en les entrades a urbanitzacions i proposar a les empreses de transport un servici gratuït en esdeveniments destacables de la zona.

0
Empresses controlades amb aquests mètodes en Espanya

Actualment el problema de la contaminació de l’aire en les ciutats és un tema cada vegada més preocupant. L’índex de qualitat de l’aire (ICA) és un indicador genèric de la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la salut en un lloc determinat. Indica el nivell de contaminació existent en un lloc, els seus potencials efectes per a la salut i les recomanacions que s’han de seguir per a protegir-la.

FONTS:

Informació extreta de un treball realitzat en classe i infografíes de EduCaixa

Taula:

https://www.eltiempo.es/calidad-aire