En quant a la Gestió Energètica:

Podem finançar l’ús per mitjà de la investigació de noves formes de recol·lectar l’energia Podem finançar l’ús per mitjà de la investigació de noves formes de recol·lectar l’energia provinent del Sol i implementar en els carrers un sistema d’enllumenat automàtic, en la que les llums s’apagarien en les zones on ningú les necessita, també seria possible implementar sensors en els semàfors existents per a proveir connexió sense fil i analitzar dades rellevants. A més, es pot afegir sistemes digitals en edificis de generacions posteriors capaces de regular la temperatura, la il·luminació i l’aigua automàticament; la qual permet una reducció considerable de l’empremta de carboni en PIMES i empreses més grans.

Per posar un exemple: Endesa, la qual va introduir  mesures eficients per mitjà de l’eficiència i estalvi energètic en els 94 Paradors existents actualment a Espanya, la qual cosa ajuda a augmentar la competitivitat de la xarxa d’allotjaments i incrementa la sostenibilitat en el sector turístic

Ahorro Energético con estos consejos
65.3%

FONTS:

Informació extreta de un treball de classe

https://inarquia.es/ahorro-energia-pymes-ejemplos