Algunes idees per a gestionar-los:

Es poden implementar sensors amb què mesurar el nivell de residus en temps real i optimitzar els processos de reciclatge. Per mitjà del qual es podrien reduir les emissions de CO2 i estalviaríem recursos. 


També s’hauria d’augmentar els ecoparcs i obrir noves empreses dedicades a l’arreplega de productes reutilitzats i la seua venda o reutilització per a la fabricació d’altres.


La gestió de residus resulta imprescindible a l’hora de ciudar el medi ambient, ja que gran part del canvi climàtic provè de la incorrecta gestió d’aquestos