La millora del transport és important

Invertir en empreses de transport al voltant de la ciutat per a poder desplaçar-se per la ciutat i els seus voltants. A fi de descongestionar el tràfic s’ha de practicar el «Carsharing» i el «Carpooling», a més de descongestionar el tràfic i reduir les emissions de CO2 i estalviar diners en combustible. En addició, crear lleis que prohibisquen l’ús de cotxes que usen dièsel i reemplaçar-los per vehicles elèctrics que aportarien una disminució de problemes d’aparcament.

 

Per Europa algunes organitzacions fomenten les bicis com a medi de transport ecològic mitjançant certs events i competicions. 

 

També seria una bona idea fer horaris en els que no es poguera circular per les ciutats amb l’objectiu de fonamentar altres tipus de transport més ecològics.

"Busquem opcions per a impulsar a la gent a contribuir al medi ambient"
European Union