Les conseqüències de la contaminació de les ciutats

La contaminació no soles afecta només el medi, sinó que directament afecta la nostra salut, i moltes malalties, com el càncer, l’asma o les atòpies, s’han incrementat de forma exorbitant en els últims anys

Principals motius:

L’ acumulació de fem i de residus no sols provoca contaminació ambiental, sinó que també és susceptible de contaminar la terra i l’aigua, incloses les aigües subterrànies

La presència de diòxid de nitrogen en dièsel i en gasolina que consumixen els cotxes són els responsables del 75% de la contaminació atmosfèrica i esta seria una de les causes principals de l’increment dels problemes de salut.

  1. Pekín

  2. Nueva Delhi

  3. Stuttgart

  4. Ranipet