Introducció

A continuació veureu una petita introducció sobre la pàgina a la qual heu entrat.

Aquesta és una pàgina web sobre l’estat de totes les ciutats del món actualment i també com haurien de ser les ciutats d’avui dia perquè siguin respectuoses amb el medi ambient adecuat .

També es veuran alguns aspectes que s’haurien d’intentar complir per a intentar aconseguir que les ciutats es converteixin en llocs verds on es pugui respirar aire net i sense pol·lució.

En aquesta part de la introducció volem aconseguir que la nostra ciutat sigui un espai net per gaudir dels nostres carrers i entre tots els habitants col·laborar i fer entre tots una gran ciutat, sense cotxes contaminants, tots deurien ser electrics i als carrers procurarem que no hi hagi ni un sol paper a terra.

Un dels requisits per aconseguir una ciutat sostenible són els següents:

-Reduir les emissions de CO2.

-Emprar fonts deficiència energètica i denergies renovables.

-Generar i mantenir espais verds a les ciutats.

-Incentivar la mobilitat urbana i el transport públic entre els ciutadans.

-Promoure el reciclatge i la utilització de materials ja reciclats.

-Facilitar l’accés dels ciutadans als equipaments públics bàsics (com l’educació, el transport públic, la recollida selectiva…)

Una ciutat sostenible es regeix en principi per el següent directriu:

 • Igualtat de drets: Els ciutadans d’una ciutat sostenible tenen igualtat de drets en matèries fonamentals com l’accés a la salut i l’educació

Informació general

El terme de ciutat sostenible és aquella ciutat que ha sabut implementar mètodes per poder millorar la vida de totes les persones que viuen en ella.

Per poder realitzar això han hagut de saber integrar el verd en les ciutats. També reduir les emissions de CO₂. Perquè proposar una economia circular i ha aconseguit una mobilitat sostenible i a la mà de tothom.

La ràpida urbanització està provocant que hi hagi com a resultat un gran nombre creixent d’habitants en barris pobres, infraestructures, serveis inadequats i sobrecarregats. Està provocant que la contaminació de l’aire estigui empitjorant la nostra ciutat sostenible i que el creixement urbà estigui en un punt descontrolat.

Segons les Nacions Unides:

«Desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que esta cantidad aumente hasta el 60% para 2030«.

La meitat de la humanitat viu avui en dia en les ciutats i es preveu que aquesta xifra augmenti fins a l’any 2030.

La ràpida urbanització està exercint pressió sobre els subministraments d’aigua dolça, les aigües residuals, l’entorn de vida i la salut pública. Actualment 883 milions de persones viuen en barris marginals i la majoria es troben entre Àsia oriental i sud-oriental.

L’impacte de la COVID-19 a les ciutats sostenibles ha afectat més a les zones urbanes pobres i densament poblades i a barris marginals de tot el món. Donades les circumstàncies no poden mantenir les seguretats de mesures recomanades.

Situació actual

Avui en dia el canvi climàtic és una realitat que ja porta amb nosaltres els darres anys. Les altes i baixes temperatures, la pol·lució que hi ha a l’aire, la contaminació als mars i oceans, la pèrdua de fauna i flora dels nostres boscos, mars, oceans. Tot això és la situació actual a la que ens estem enfrontant actualment com a éssers humans.

Tot el que s’ha explicat al paràgraf anterior sobre la situació actual, és el que està actualment afectant a moltes de les grans ciutats del nostre planeta. Estan sent afectades pel canvi climàtic i les seves conseqüències, com ara:

Nova Delhi (Índia)

Aquesta ciutat és una de les ciutats amb més contaminació. Hi ha una gran quantitat de cotxes en un tràfic molt llarg. Això provoca que els residus dels combustibles fòssils es quedin a l’aire perquè hi ha més tràfic del que el medi ambient pot suportar. Aquesta ciutat té 495 punts de contaminació per sobre del 50 recomanats.

Beijing (Xina)

Segons alguns estudis Xina és dels països amb més emissions contaminants. Compten amb masses d’esmog que no només afecta la població sinó que a la vegada afecta també al tràfic aeri. Es calcula que Beijing aproximadament hi ha 200 micrograms per metre cúbic a l’aire.

Los Angeles (Califòrnia)

És una de les ciutats més afectades en l’àmbit de salut per contaminació, el principal problema d’aquesta famosa ciutat és que té un molt dolenta qualitat d’aire, que provoca una alta taxa de mortalitat, aquest aire de dolenta qualitat el podem trobar en un 37% de la superfície de la ciutat.

París (França)

En el centre de París es pot observar esmog i boirina a causa de la pol·lució produïda pels vehicles i per les centrals o fàbriques. El que provoca que l’aire que no és contaminat, a causa dels residus, es vagi disminuint i vagi incrementant-s’ he l’aire contaminat.

El que tenen en comú aquestes ciutats és que si tinguessin més en comte tot el que pot ser perjudicial, viurien millor de com ho estan fent actualment.

EN PROCÉS DE CIUTAT SOSTENIBLE

Singapur

És la ciutat més sostenible de l’Àsia i la segona del món. S’estima que la seva població superarà els 6 milions d’habitants el 2030. El govern s’ha centrat a millorar la mobilitat i la connectivitat dins de la ciutat i s’ha marcat l’objectiu ambiciós d’aconseguir que, almenys, el 80 % dels seus edificis siguin ecològics en aquesta data.

BARCELONA

L’objectiu d’aquest itinerari és prendre consciència de com entren els diferents fluxos de materials i energia a la ciutat, de quin ús fem les persones i quins són els mètodes i les eines per fer una ciutat més sostenible. També aprendrem a valorar els avantatges i els inconvenients a l’hora d’escollir entre diferents tipus de fonts i tecnologies de transformació d’energia, així com saber triar entre mètodes de recollida de residus.

Objectius a complir

Els objectius a complir per aconseguir que les nostres ciutats siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, són:

 • Assegurar que tothom tingui a habitatges i serveis bàsics. Millorar els barris més marginals. 
 • Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible.
 • Augmentar la capacitat per la planificació i la gestió participativa dels assentaments humans en tots els països. 
 • Proporcionar accés a formes de transport segures, assequibles, accessibles i sostenibles per tothom. Millorar la seguretat Vial. 
 • Reforçar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del planeta. 
 • Reduir el nombre de morts causades per desastres. I també reduir les perdudes econòmiques provocades directament pels desastres en comparació amb el producte intern brut mundial. 
 • Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles. Principalment a dones i nens , persones de la tercera edat i les persones amb discapacitats. 
 • Proporcionar ajuda als països menys desenvolupats mig llençant assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles utilitzant materials locals.
 • D’aquí al 2020, augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i implementen polítiques i plans integrats per promoure la inclusió.
 • L’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a ell i la resiliència davant dels desastres.

I així aconseguirem que la gent visqui a ciutats verdes i sostenibles.