Beijing(Xina)

Segons alguns estudis Xina és dels països amb més emissions contaminants. Compten amb masses d’esmog que no només afecta la població sinó que a la vegada afecta també al tràfic aeri. Es calcula que Beijing aproximadament hi ha 200 micrograms per metre cúbic a l’aire.