En procés de ciutat sostenible

Singapur

És la ciutat més sostenible de l’Àsia i la segona del món. S’estima que la seva població superarà els 6 milions d’habitants el 2030 i, per això, el govern s’ha centrat a millorar la mobilitat i la connectivitat dins de la ciutat i s’ha marcat l’objectiu ambiciós d’aconseguir que, almenys, el 80 % dels seus edificis siguin ecològics en aquesta data.

BARCELONA

L’objectiu d’aquest itinerari és prendre consciència de com entren els diferents fluxos de materials i energia a la ciutat, de quin ús fem les persones i quins són els mètodes i les eines per fer una ciutat més sostenible. També aprendrem a valorar els avantatges i els inconvenients a l’hora d’escollir entre diferents tipus de fonts i tecnologies de transformació d’energia, així com saber triar entre mètodes de recollida de residus.