Quins inconvenients hi ha?

Un dels principals inconvenients que hi ha avui dia, podria ser el pressupost econòmic per mantenir una ciutat en condicions i neta. L’absència de polítiques apropiades en matèria de terres, i habitatges i el deteriorament de les infraestructures.

Un dels altres inconvenient en una ciutat ,serien els habitants, ja que es fa servir molt el transport privat ,com seria el cotxe que contamina moltíssim, recomanaríem anar en transport públic ja sigui tren, metro fins i tot autobusos, perquè  avui en dia la majoria són híbrids, que fan menys mal al nostre medi ambient.

També s’ha de tenir en compte la gran quantitat de fàbriques ,que llencen els seus residus al mar i que contaminen l’aire. El gran problema d’aquestes fàbriques és que les empreses propietàries d’aquestes generen milers i milers d’euros , i es neguen rotundament a canviar la seva manera de treballar.

L’últim dels inconvenients que seria important a destacar, ja que és un dels més importants sino el que més, seria la contaminació de la brossa (papers, ampolles, vidres …). Per tenir un bon medi ambient ,tot això caldria fe un bon reciclatge per tornar-lo a reutilitzar, i així poder-lo tornar a servir,com podria ser el cas de les ampolles.

Inconvenients