Los Angeles(Califòrnia)

És una de les ciutats més afectades en l’àmbit de salut per contaminació, el principal problema d’aquesta famosa ciutat és que té un molt dolenta qualitat d’aire, que provoca una alta taxa de mortalitat, aquest aire de dolenta qualitat el podem trobar en un 37% de la superfície de la ciutat.