Objectius a complir

Els objectius a complir per aconseguir que les nostres ciutats siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, són:

  • Assegurar que tothom tingui a habitatges i serveis bàsics. Millorar els barris més marginals. 
  • Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible.
  • Augmentar la capacitat per la planificació i la gestió participativa dels assentaments humans en tots els països. 
  • Proporcionar accés a formes de transport segures, assequibles, accessibles i sostenibles per tothom. Millorar la seguretat Vial. 
  • Reforçar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del planeta. 
  • Reduir el nombre de morts causades per desastres. I també reduir les perdudes econòmiques provocades directament pels desastres en comparació amb el producte intern brut mundial. 
  • Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles. Principalment a dones i nens , persones de la tercera edat i les persones amb discapacitats. 
  • Proporcionar ajuda als països menys desenvolupats mig llençant assistència financera i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles utilitzant materials locals.
  • D’aquí al 2020, augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i implementen polítiques i plans integrats per promoure la inclusió.
  • L’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a ell i la resiliència davant dels desastres.

I així aconseguirem que la gent visqui a ciutats verdes i sostenibles.