Situació actual

Avui en dia el canvi climàtic és una realitat que ja porta amb nosaltres els darres anys. Les altes i baixes temperatures, la pol·lució que hi ha a l’aire, la contaminació als mars i oceans, la pèrdua de fauna i flora dels nostres boscos, mars, oceans. Tot això és la situació actual a la que ens estem enfrontant actualment com a éssers humans.

Tot el que s’ha explicat al paràgraf anterior sobre la situació actual, és el que està actualment afectant a moltes de les grans ciutats del nostre planeta. Estan sent afectades pel canvi climàtic i les seves conseqüències, com ara:

Nova Delhi (Índia)

Aquesta ciutat és una de les ciutats amb més contaminació. Hi ha una gran quantitat de cotxes en un tràfic molt llarg. Això provoca que els residus dels combustibles fòssils es quedin a l’aire perquè hi ha més tràfic del que el medi ambient pot suportar. Aquesta ciutat té 495 punts de contaminació per sobre del 50 recomanats.

Beijing (Xina)

Segons alguns estudis Xina és dels països amb més emissions contaminants. Compten amb masses d’esmog que no només afecta la població sinó que a la vegada afecta també al tràfic aeri. Es calcula que Beijing aproximadament hi ha 200 micrograms per metre cúbic a l’aire.

Los Angeles (Califòrnia)

És una de les ciutats més afectades en l’àmbit de salut per contaminació, el principal problema d’aquesta famosa ciutat és que té un molt dolenta qualitat d’aire, que provoca una alta taxa de mortalitat, aquest aire de dolenta qualitat el podem trobar en un 37% de la superfície de la ciutat.

París (França)

En el centre de París es pot observar esmog i boirina a causa de la pol·lució produïda pels vehicles i per les centrals o fàbriques. El que provoca que l’aire que no és contaminat, a causa dels residus, es vagi disminuint i vagi incrementant-s’ he l’aire contaminat.

El que tenen en comú aquestes ciutats és que si tinguessin més en comte tot el que pot ser perjudicial, viurien millor de com ho estan fent actualment.

EN PROCÉS DE CIUTAT SOSTENIBLE

Singapur

És la ciutat més sostenible de l’Àsia i la segona del món. S’estima que la seva població superarà els 6 milions d’habitants el 2030. El govern s’ha centrat a millorar la mobilitat i la connectivitat dins de la ciutat i s’ha marcat l’objectiu ambiciós d’aconseguir que, almenys, el 80 % dels seus edificis siguin ecològics en aquesta data.

BARCELONA

L’objectiu d’aquest itinerari és prendre consciència de com entren els diferents fluxos de materials i energia a la ciutat, de quin ús fem les persones i quins són els mètodes i les eines per fer una ciutat més sostenible. També aprendrem a valorar els avantatges i els inconvenients a l’hora d’escollir entre diferents tipus de fonts i tecnologies de transformació d’energia, així com saber triar entre mètodes de recollida de residus.